Ženklava
pruh

O lokalitě Ženklava

Připravujeme výstavbu v roce 2023.

Naše developerská firma si pro realizaci projektu parcelace určené pro výstavbu rodinných domů vybrala lokalitu na jižním okraji města Kopřivnice. Jedná se o klidnou lokalitu v nově se rozrůstající části obce, která je určena k zástavbě rodinnými domy a plynule navazuje na původní zástavbu.

Projekt zahrnuje 44 stavebních parcel komfortní rozlohy vybavené kompletními inženýrskými sítěmi a příjezdovou komunikací s možností zprostředkování výstavby rodinných domů. Při rozparcelování lokality bylo přihlíženo k tomu, aby bylo zachováno soukromí jednotlivých obyvatel.

Lokalita obce Ženklava byla vybrána záměrně vzhledem ke své atraktivní poloze k městům Kopřivnice, Nový Jičín, Valašské Meziříčí a ke své vynikající dopravní obslužnosti, zahrnující blízkost silnice II/480 a také pravidelným dopravním spojením autobusem. V obci je zastoupena veškerá infrastruktura zahrnující mateřskou a základní školu, zdravotnictví (praktický a zubní lékař a rehabilitační oddělení). Obec také nabízí bohaté zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity.

Odkaz na webové stránky obce http://www.zenklava.cz/.

 

Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín

Všechny informace uvedené na tomto webu společností Společnost Link City Development s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou informační povahy. Ceny uvedené u jednotlivých parcel jsou orientační do doby uzavření písemných smluvních dokumentů. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny parcel pokud dojde ke změně výměry jednotlivých parcel. Informace uvedené na tomto webu nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1729 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se tak o reklamní sdělení pro informační účely a nejsou návrhem pro uzavření smlouvy. Společnost si vyhrazuje smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení Společnosti. Společnost neodpovídá za bezchybná a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Společnost vylučuje odpovědnost z předsmluvní korespondence. Při jednání o smlouvě si nese každá strana své náklady, Společnost není odpovědná za žádné jiné náklady či škodu, nedojde-li k uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Copyright 2022
Link City Development s.r.o.