pruh

 

Financování - nově výhodná úroková sazba od 5,49 % p.a.!!!

Společnost Link City Development s.r.o. rozšířila nabídku služeb pro své klienty a připravila v rámci všech developerských projektů také jejich výhodné financování prostřednictvím hypotečního specialisty.

Náš hypoteční specialista Vám pomůže s přípravou všech potřebných dokumentů a bude Vám k dispozici při celém procesu vyřizování hypotečního úvěru na Váš pozemek i nový rodinný dům.

Hypoteční specialista
Aleš Kafka
739845172
akafka@financemorava.cz
www.financemorava.cz

 

Usnadněte si nákup svého pozemku s naším úvěrovým specialistou!
 • Úrokové sazby máme u jednotlivých partnerských bank zvýhodněné oproti nabízeným sazbám.
 • Neplatíte žádné bankovní poplatky spojené s vyřízením hypotečního úvěru. 
 • V bankách máme díky úzké spolupráci zajištěný rychlý a hladký proces vyřízení úvěru.
 • Schůzky přizpůsobujeme Vašim časovým možnostem
 
Úhrada rezervační částky z úvěru 
 • pokud se rozhodnete financovat částku odpovídající rezervační ceně prostřednictvím úvěru, je Vám k dispozici náš úvěrový specialista zajišťující bezplatný finanční servis, který spolupracuje s bankami a stavebními spořitelnami,
 • úvěrový specialista je při vyřizování Vašeho úvěru klíčovou součástí.
 
Úhrada kupní ceny z hypotečního úvěru
 • pokud se rozhodnete financovat koupi pozemku prostřednictvím hypotéky, je Vám k dispozici náš hypoteční specialista zajišťující bezplatný finanční servis, který spolupracuje s bankami a stavebními spořitelnami,
 • hypoteční specialista je při vyřizování Vaší hypotéky Vaší pravou rukou, jelikož je prostředníkem mezi bankou a naší společností.
 • pokud služby hypotečního specialista nemůžeme při jednání s Vámi a Vaši bankou využít, přechází celá agenda na naše klientské poradce, což celý proces zatěžuje a brzdí, z tohoto důvodu prosím preferujte našeho partnera.
 
Koupě pozemku s následnou výstavbou
 • pokud se rozhodnete financovat koupi pozemku prostřednictvím hypotéky a zároveň plánujete následnou výstavbu rodinného domu, je Vám k dispozici náš hypoteční specialista zajišťující bezplatný finanční servis, který spolupracuje s bankami a stavebními spořitelnami,
 • hypoteční specialista je při vyřizování Vaší hypotéky na koupi pozemku a zároveň následné výstavby rodinného domu Vaší pravou rukou.
 
V dnešní době je důležité mít při sobě odborníka, který Vás pohodlně provede celým procesem financování, vysvětlí možná rizika a doporučí nejvhodnější postup. Garantujeme Vám nadstandardní servis! Při vyjednávání s bankami je hypoteční specialista Vaším zástupcem a zároveň obhájcem. Díky dlouholetým zkušenostem Vám pomůžeme vyjednat nejlepší řešení na bankovním trhu.
 
Spolupracující banky:
 
Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín

Všechny informace uvedené na tomto webu společností Společnost Link City Development s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou informační povahy. Ceny uvedené u jednotlivých parcel jsou orientační do doby uzavření písemných smluvních dokumentů. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny parcel pokud dojde ke změně výměry jednotlivých parcel. Informace uvedené na tomto webu nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1729 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se tak o reklamní sdělení pro informační účely a nejsou návrhem pro uzavření smlouvy. Společnost si vyhrazuje smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení Společnosti. Společnost neodpovídá za bezchybná a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Společnost vylučuje odpovědnost z předsmluvní korespondence. Při jednání o smlouvě si nese každá strana své náklady, Společnost není odpovědná za žádné jiné náklady či škodu, nedojde-li k uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Copyright 2022
Link City Development s.r.o.