Křelov - Břuchotín
pruh

O lokalitě Křelov - Břuchotín

Všechny pozemky v této lokalitě jsou již prodané.

Naše developerská firma si pro realizaci projektu parcelace a výstavbu rodinných domů vybrala lokalitu na západním okraji Olomouce při výjezdu z města směrem na Mohelnice.

Jedná se o klidnou lokalitu v nově se rozrůstající části obce, která je určena k zástavbě rodinnými domy a plynule navazuje na původní zástavbu.

První etapa zahrnuje 17 stavebních parcel komfortní rozlohy s výstavbou rodinných domů na klíč, vybavené kompletními inženýrskými sítěmi a příjezdovou komunikací. Při rozparcelování lokality bylo přihlíženo k tomu, aby bylo zachováno soukromí jednotlivých obyvatel.

Lokalita obce Křelov – Břuchotín byla vybrána záměrně vzhledem ke své atraktivní poloze ke krajskému městu s časem dojezdu 5 minut a ke své vynikající dopravní obslužnosti zahrnující bezprostřední blízkosti dálnice D35 a silnice II/635 a také dopravním spojením MHD Olomouc (autobus č. 18 a 20). V obci je zastoupena veškerá infrastruktura zahrnující mateřskou a základní školu, knihovnu a prodejnu potravin. Obec také nabízí bohaté zázemí pro sportovní a volnočasové aktivity.

Architektonicky navržené rodinné domy okouzlí především ty, kteří ocení krásu a jedinečnost klasické architektury vytvořenou v návaznosti na respektování a zachování jednotných architektonických prvků v dané lokalitě, a kteří chtějí žít a bydlet přitom v domě, jež splňuje i nejpřísnější kritéria moderního bydlení a životního stylu. Díky tomuto pojetí celý projekt citlivě splývá s okolím a dokonale tak zachovává místní původní atmosféru, což vytváří atraktivní podmínky pro příjemné bydlení.

Ekonomika staveb – z hlediska konstrukčního řešení staveb byl jako nejvýhodnější zvolen systém dřevostaveb v podobě energeticky úsporných nebo nízkoenergetických domů. Hlavním důvodem je poměr vstupní ceny a užitné hodnoty domu, tak aby z hlediska energetické náročnosti mohly tyto stavby konkurovat výstavbě v příštích 20 letech.

Odkaz na webové stránky obce: http://www.krelov.cz/.

Prodej pozemků
Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín

Všechny informace uvedené na tomto webu společností Společnost Link City Development s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou informační povahy. Ceny uvedené u jednotlivých parcel jsou orientační do doby uzavření písemných smluvních dokumentů. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny parcel pokud dojde ke změně výměry jednotlivých parcel. Informace uvedené na tomto webu nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1729 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se tak o reklamní sdělení pro informační účely a nejsou návrhem pro uzavření smlouvy. Společnost si vyhrazuje smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení Společnosti. Společnost neodpovídá za bezchybná a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Společnost vylučuje odpovědnost z předsmluvní korespondence. Při jednání o smlouvě si nese každá strana své náklady, Společnost není odpovědná za žádné jiné náklady či škodu, nedojde-li k uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Copyright 2022
Link City Development s.r.o.