pruh

 

O společnosti Link City Development s.r.o.

Naše společnost Link City Development s.r.o. se zabývá činností prodeje zasíťovaných pozemků a výstavbou rodinných domů od roku 2006.

Abychom mohli nabídnout svým zákazníkům větší portofolio bydlení, zabýváme se neustále novými projekty, tak aby si každý z našich zákazníků vybral ideální a vyhovující lokalitu pro bydlení i jeho potřebám. Dovolte abychom i Vám představili naši aktuální nabídku pozemků pro výstavbu právě Vašeho rodinného domu a doufáme že Vás některá z námi nabízených lokalit osloví.

V případě směřování Vašeho zájmu k bytové výstavbě, či jiný projektů různých odvětví, získáte více informaci na oficiálních stránkách naší společnosti www.linkcityolomouc.cz.

Link City Development s.r.o.
IČ: 27774023
Horní Lán 445/1
782 01 Olomouc - Slavotín

Všechny informace uvedené na tomto webu společností Společnost Link City Development s.r.o. (dále jen „Společnost“) jsou informační povahy. Ceny uvedené u jednotlivých parcel jsou orientační do doby uzavření písemných smluvních dokumentů. Společnost si vyhrazuje právo změnit ceny parcel pokud dojde ke změně výměry jednotlivých parcel. Informace uvedené na tomto webu nejsou nabídkou na uzavření smlouvy ve smyslu § 1729 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Jedná se tak o reklamní sdělení pro informační účely a nejsou návrhem pro uzavření smlouvy. Společnost si vyhrazuje smlouvu neuzavřít, a to v kterékoliv fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní schválení Společnosti. Společnost neodpovídá za bezchybná a úplný přenos zasílaných informací, ani za zpoždění nebo přerušení přenosu a ani za škody způsobené použitím nebo důvěrou v tyto informace. Společnost vylučuje odpovědnost z předsmluvní korespondence. Při jednání o smlouvě si nese každá strana své náklady, Společnost není odpovědná za žádné jiné náklady či škodu, nedojde-li k uzavření smlouvy z jakéhokoli důvodu.

Copyright 2022
Link City Development s.r.o.